Boučkovská sekce
Důležité informace Podrobný itinerář Jízdní řády trajektů Vodácká mapa Kilometráž řek
 
DŮLEŽITÉ INFORMACE
Nakonec jsme v roce 2002 nikam nejeli !!!
PODROBNÝ ITINERÁŘ
První den (čtvrtek, 25. 4. 2002)
Odjezd z Prahy okolo 14 hod., dálkový přejezd do Livorna (1250 km)
Druhý den (pátek, 26. 4. 2002)
Trajekt Livorno (odj. 8:15) - Bastia (příj. 12:15).
Golo I (10 km/III až IV)
Kemp: Ponte Leccia (zdarma u hospody?) nebo údolí Casaluna nebo nejlépe přejet až ke Corte do oblasti Tavignana
Autem: cca 120 až 200 km
Třetí den (sobota, 27. 4. 2002)
Město Corte, pěšáci výlet do údolí Restonicy
Tavignano (z Corte až 26 km/II až III)
Kemp: Pont de Piedicorte
Autem: cca 40 km
Čtvrtý den (neděle, 28. 4. 2002)
Alternativně:
Tavignano (až 26 km/II až III), a zároveň
Vecchio (4 km/III až IV), nebo odpočinek v kempu.
Tento den lze příp. vyškrtnout a pokračovat dále, tedy předchozí den jet navečer ještě asi 60 km do Solenzary.
Kemp: Solenzara, u moře
Autem: cca 120 km, z toho 80 km navečer
Pátý den (pondělí, 29. 4. 2002)
Canyoning Polischellu, od Solenzary autem 19 km (túra 4,5 hod.). Navečer přejezd k Rizanesse.
Kemp: Pt. d. Acoravo
85 km
Šestý den (úterý, 30. 4. 2002)
Rizanesse (8 km/III až I)
Návštěva města Sarténe, přejezd na Gravonu.
Kemp: Gravona, km 25.
Autem: podle úseků Rizanesse do 130 km
Sedmý den (středa, 1. 5. 2002)
Gravona (různé úseky)
Přejezd do údolí Cruzzini, táboření u řeky
Autem: do 50 km
Osmý den (čtvrtek, 2. 5. 2002)
Cruzzini (6 km/II, další úsek 7 km/IV až V)
Dlouhý přejezd přes Porto až do Galerie.
Kemp: Galeria
Autem: do 200 km
Devátý den (pátek, 3. 5. 2002)
Koupání v moři.
Fango (10 km WW III až IV)
Marsolino (7,5 km WW II až III+) a násl. Fango (3 km WW II až do moře)
Kemp: Galeria
Autem: 50 km
Desátý den (sobota, 4. 5. 2002)
Koupání v moři, přejezd k Evise, túra do Speluncy a Otty.
Odpolední přejezd do údolí Gola.
Kemp: Golo
Jedenáctý den (neděle, 5. 5. 2002)
Asco (14 km WW IV až V)
Kemp: Golo
Dvanáctý den (pondělí, 6. 5. 2002)
Golo (vybraný úsek)
Přejezd k trajektu Bastia. Trajekt Bastia (odj. 14:00) - Livorno (příj. 18:00).
Autem: 46 km
1. část: Dálkový přejezd do Prahy (1250 km).
2. část: pokračuje: noční prohlídka Florencie, noční přejezd na Soču.
Třináctý den (úterý, 7. 5. 2002)
Soča, Koritnica
Kemp: Bovec
Čtrnáctý den (středa, 8. 5. 2002)
Soča, Koritnica
Odpoledne odjezd domů, příjezd do Prahy po půlnoci (9. 5.)
nahoru
JÍZDNÍ ŘÁDY TRAJEKTŮ
Najdete je na adrese www.mobylines.it
Ale duben 2002 tam ještě není, musíme počkat.
KILOMETRÁŽ ŘEK
Bevinco (SV, Ú do moře)
7,5 km / ZW
Spodní tok je lehký. Přes Etang de Biguglia se bez obtíží dostanete k moři.
25 Most N198, začátek spodního úseku (klidný tok). Tento úsek velice doporučujeme.
27,5 Most
28,5 Ú do Etang de Biguaglia, další plavba na sever
32,5 Ú do moře
Golo (SV, Ú do moře)
Golo je jedna z největších řek Korsiky. V dlouhých úsecích protéká působivými soutěskami. Nabízí skoro nepřetržitě velmi zajímavou, na horním toku extrémně těžkou, divokou vodu.
Golo I (“rozcvičující trasa“, 10 km/III až IV)
65 Zprava Ú Barchetta, za mostem zajímavá pravá zatáčka. Při stavu vodočtu 3,5 m obtížnost WW V. Potom začátek soutěsky Barchetta. Jez, vlevo sjízdný, příp. přenést vpravo. Za jednou pravou zatáčkou delší spádový úsek, obtížnost průběžně WW IV.
74 Jez, X, přenést vlevo, následuje snížení obtížnosti na WW III.
75 Most D80, tady ukončete jízdu, pokud neplánujete jet až do moře. Až k Ú překážky (stromy), WW I až II.
86 Ú do moře.
Golo II (“Sázava s pěknými místy na cvičení“, 9 km/II až III)
30 Malý most, možný začátek.
31 Elektrárna s přívodem vody, další možný začátek, podle vypouštění vody z elektrárny musíte počítat se značnou vodní silou.
32 Ponte Castirla, most D84, vodočet. Několik km za Ponte Castirla stupeň se silným válcem, který může být při 1,7 m na vodočtu nebezpečný, WW IV až V (tzv. Vysavač).
37 Vpravo kemp příhodně položený u řeky.
39 Most N193 u Francarda.
Golo III (“vynikající, krajinově překrásné“, 7 km/IV až V)
25 Ponte di l´Accia. Přes odvedení vody se z přítoků, hlavně po dešti, občas nasbírá dostatek vody pro splutí dolní části Scala di Santa Regina. Následuje velmi těžký úsek, můžete ho částečně sledovat ze silnice. Velmi značný spád, nejčastěji stupně, enormní zablokování. Podle stavu vody má patřičnou sílu. Při ideálním stavu vody možné splutí vcelku. Při VV vzniknou 2 až 3 místa k přenášení. Pro splutí těchto 5 km musíte plánovat 3 až 4 hodiny.
31 Elektrárna s přívodem vody, další možný začátek, podle vypouštění vody z elektrárny musíte počítat se značnou vodní silou.
32 Ponte Castirla, most D84, vodočet. Několik km za Ponte Castirla stupeň se silným válcem, který může být při 1,7 m na vodočtu nebezpečný, WW IV až V (tzv. Vysavač).
37 Vpravo kemp příhodně položený u řeky.
39 Most N193 u Francarda.
Casaluna (SV, Ú do Gola na km 45)
Casaluna teče ve spodním toku v pěkné lesní soutěsce.
10 Pont de Lano (odbočka D139 z D39), obvyklý začátek. Příp. možné stanování se svolením majitele. WW III až IV.
15 Vpravo Ú Prunetaccu, zmenšení obtížnosti, WW II až III.
18,5 Most D39, možný konec plavby.
21 Ú do Gola na km 44,5. Dále plavba po Golu až k přiblížení k N193 nebo do Ponte Leccia (2,5 km/WW III až IV).
Tavignano (V, Ú do moře)
26 km/II až III (“při malé vodě drncačka, Belá“)
Tavignano je se svými 84 km jedna z největších, nejvodnatějších a nejzajímavějších řek Korsiky. Velmi doporučujeme túru na dodnes nesjetou soutěsku (nad Corte až k Ninosee). Corte je starokorsické město, které určitě stojí za vidění. Garnison jsou zbytky bývalé cizinecké legie. Na sjízdném horním toku teče řeka poměrně širokým, přesto však krajinově zajímavým, krásným údolím. Následuje těžký úsek Gorges du Tavignano, od konce soutěsky až po Ú vede řeka lužní, silně zalesněnou krajinou.
23 Most N193, pamětihodné město Corte.
24 Most N200 a železniční most, vpravo Ú Restonica, začátek. Krátce nato následuje jez po prohlídce příp. sjízdný. Značný spád, menší zablokování, WW III.
29 Most D214, několik stupňů WW III.
39 Úzké místo krátce před starým janovským mostem, WW IV, při VV by mělo být X. Příp. přenést vlevo.
41 Vpravo Ú Vecchio, odsud WW II až III+.
43 Most N200 (Pont Génois).
49 Pont de Piedicorte, vlevo pěkný kemp. Od Corte počítejte jeden den.
Vecchio (Ú do Tavignana na km 41)
11,5 km/IV až V (“velice obtížné, tři přenášení“)
Vecchio je typická řeka korsických vysokých hor: enormní spád, silné zablokování, ne jaře velká vodnatost.
13,5 Ponte Vecchio, most N193. Následující střední soutěska patří do standardního programu nejtěžších WW splutí na Korsice. Na tomto místě lze snést lodě k řece asi 50 výškových metrů po lesní stezce. Naleznete ji v levé zatáčce před mostem ve směru na most Pt. Nocetta. Následujících 8 km nabízí všechno, co můžete očekávat na nejtěžší divoké vodě. Nejtěžší spády, slalomové pasáže, spádové stupně, zátarasy, na které voda přimáčkne, spojené se spády, silné válce pod stupni, vracáky se vyskytují jen zřídka. Obtížnost je vždy nejméně WW V, místy WW VI. Nejtěžší pasáže si můžete prohlédnout ze břehu, když si trochu zašplháte. Podle vodního stavu může být míst k přenášení až 6. Přes celkovou svou obtížnost je sjíždění střední soutěsky méně nebezpečné než nejhořejší úsek řeky. Na splutí ke km 21 musíte plánovat 3 až 4 hodiny.
21 Most Pt. Nocetta, D43, vodočet. Začátek, pokud nechcete sjíždět těžký horní tok. Slalomové pasáže, prudké spády, zúžená místa, ale voda tu má znatelně menší sílu. Všude se dají nalézt vracáky. Na tomto úseku již nejsou žádná X místa. WW III až IV.
24,5 Most N200, doporučené ukončení plavby.
32,5 Ú do Tavignana na km 41. (ještě 2 km/WW III k mostu N200)
Bravone (V, Ú do moře)
Bravone je na horním toku těžká divoká voda. Na dolním toku vás řeka nechá zapomenout na předcházející obtížnost.
9 K začátku se dostanete po pěšině z Matry dolů do soutěsky (asi půl hodiny). Následuje velmi hezká lesní soutěska WW III až IV (V), dvě místa X.
16 Sjízdný jez, krátce nato most D16, konec WW úseku. Spodní tok se také vyplatí. Dále WW I až II+.
24,5 Most.
26,5 Most N198.
29,5 Ú do moře, ukončení krátce na jih v Marine de Bravone.
Travo (V, Ú do moře)
8,5 km/IV až V (“celkem slušná obtížnost, velký tah vody“)
Sjíždění povoleno jen v pondělí a pátek (asi jen horní úsek nad km 14), v jiné dni jen po dohodě se starostou Chisy.
16 Sjízdný jez, krátce nato most D16, konec WW úseku. Spodní tok se také vyplatí. Dále WW I až II+.
22 Starý most (Pont du Travo)
22,5 Ú do moře. Lze zde ukončit. Až do kempu u Ú Solenzary (viz) ještě 6 km.
29,5 Ú do moře, ukončení krátce na jih v Marine de Bravone.
Solenzara (V, Ú do moře)
10 km/II až III, občas více
11 Soutok potoků S. Pietra a Fiumicelli, začátek plavby. Malé peřeje, stupně, stoly a prahy na horním toku, silný porost ve spodním toku.
1 Most D80, ukončení plavby.
0 Ú do moře.
22,5 Ú do moře. Lze zde ukončit. Až do kempu u Ú Solenzary (viz) ještě 6 km.
29,5 Ú do moře, ukončení krátce na jih v Marine de Bravone.
Rizzanese (Z, Ú do moře)
23 km/III až I
33 Začátek pro slabší vodáky nebo při příliš VV. Dostanete se sem po těžko nalezitelné pěšině, která asi 5 km nad mostem D69 vede k můstku. Musíte asi 30 minut nést lodě. Odsud max. WW III, pozor na stromy a keře.
41 Most D69, Pt. d. Acoravo, kemp, krátce před ním sjízdný jez. Dále WW II, postupně až WW I.
42 Vlevo Ú Fiumicicoli. Až po Ú do moře žádné větší potíže, stromy, keře.
45 Most, Pont de Rizzanese, možné ukončení, krátce nato sjízdný jez.
47,5 Janovský most Pont Genois – nejhezší most Korsiky!
52 Most N196, Pont de Rena Bianca.
57 Ú do moře v zátoce de Valinco, velmi hezká písečná pláž. Prohlídka starokorsického města Sarténe.
Gravona (Z, Ú do Prunelli 0,5 km před mořem)
Gravona je dosti rozmanitá řeka. V nejvyšší části horního toku (nad km 10) nabízí extrémně těžkou WW v úzké soutěsce. Následující soutěsky jsou sice lehčí, ale stále ještě zajímavé. Před i za jednou těžkou soutěskou je Gravona silně zarostlá stromy a keři. Při silném proudění není vůbec jednoduché projíždět mezi četnými překážkami. 2 soutěsky, každá 10 km/IV, až 20 km/III až II
10 Jez sjízdný vpravo, most (příjezd z Bocognanos přes Busso po špatné slinci). 500 let starý mlýn, možný začátek pro splutí následující lehčí soutěsky. WW III až IV.
16 Most silnice do Vignate.
20 Sjízdný jez, krátce za ním starý most Pont d´Ucciani, pomocný vodočet, nasedací i vysedací místo (příjezd od Ajaccia rovnou, ohromnými eukalipty lemovanou alejí, odbočit doprava přes železniční přejezd u pumpy Mobil). Po krátkém úseku následuje stupeň 1,5 m vysoký. Následně táhne rychlý proud do křoví a stromů, nutně si udržujte rozestupy. Dále WW II až III.
25 Kdo se chce vyhnout nepřehledné jízdě křovím, ať nasedne až zde. K řece vede špatná štěrková cesta, možnost stanování.
27 Most D129, odsud značný spád, silné zablokování, je šasto těžké najít správnou cestu mezi bloky. Při mírné vodnatosti WW IV.
30 200 m před mostem D229 je X místo, které začíná peřejí. Přistát vlevo, když je vpravo vidět silnice. Lépe prohlédnout předem a místo pro přistání si zapamatovat. Přenést vlevo. Nasedání po přenášení nejlépe skokem ze skály (tůň hluboká 4 m). Po 1,5 m vysokém stupni následuje další těžká pasáž, event. sjízdná vpravo (WW V), lépe přenést vlevo. Dále WW IV.
31 Prudký jez vysoký 6 m, příp. sjízdný nebo přenést vpravo.
37,5 Most D1, konec těžkého divokého úseku, vodočet. Následujících 12,5 km vede silně zarostlým dolním tokem, stromy, keře, WW II.
47,5 Most N196, dobré ukončení plavby, kemp.
50 Ú do Prunelli 0,5 km před mořem.
Cruzzini (Z, Ú do Liamone na km 33)
20 km/III až IV (km 10 až 17: “zdá-li se vody na kajak, pak nejezdit – málo vody“; km 23,5 až 30: “zajímavá místa střední obtížnosti“).Cruzzini protéká na horním toku hezkou lesní soutěskou. Je to zde středně těžká divoká voda. Navazující střední úsek teče otevřeným štěrkovištěm, které je jen málo obtížné. Závěrečný úsek je opět korsický: velmi hezká skalní soutěska s velkým spádem, silným zablokováním, stupni a úzkými klikatými průjezdy – zde těžká divoká voda.
10 Most D30 u Frasseto, kemp, začátek při VV. WW III až IV.
17 Most Pont d´Azzano, následuje suťové pole bez zvláštních obtíží, WW III-.
20 Sjízdný jez, krátce za ním starý most Pont d´Ucciani, pomocný vodočet, nasedací i vysedací místo (příjezd od Ajaccia rovnou, ohromnými eukalipty lemovanou alejí, odbočit doprava přes železniční přejezd u pumpy Mobil). Po krátkém úseku následuje stupeň 1,5 m vysoký. Následně táhne rychlý proud do křoví a stromů, nutně si udržujte rozestupy. Dále WW II až III.
30 Ú do Liamone na km 33, konec po 1 km u Ponte de Truggia.
27 Most D129, odsud značný spád, silné zablokování, je šasto těžké najít správnou cestu mezi bloky. Při mírné vodnatosti WW IV.
30 200 m před mostem D229 je X místo, které začíná peřejí. Přistát vlevo, když je vpravo vidět silnice. Lépe prohlédnout předem a místo pro přistání si zapamatovat. Přenést vlevo. Nasedání po přenášení nejlépe skokem ze skály (tůň hluboká 4 m). Po 1,5 m vysokém stupni následuje další těžká pasáž, event. sjízdná vpravo (WW V), lépe přenést vlevo. Dále WW IV.
31 Prudký jez vysoký 6 m, příp. sjízdný nebo přenést vpravo.
37,5 Most D1, konec těžkého divokého úseku, vodočet. Následujících 12,5 km vede silně zarostlým dolním tokem, stromy, keře, WW II.
47,5 Most N196, dobré ukončení plavby, kemp.
50 Ú do Prunelli 0,5 km před mořem.
Sagone (Z, Ú do moře)
6 km/IV, 4 km/II. Sagone je na svém horním toku zajímavá divoká řeka střední obtížnosti. Zde teče v celkem otevřené skalní soutěsce porostlé makchiemi. Na dolním toku se rozšiřuje, zde již jen malá obtížnost.
7 Nejvyšší možný začátek, dosažitelný po pěšině z Balogna, pod hezkým janovským mostem. WW IV+.
8,5 Obvyklý začátek u bývalých Bains de Caldanelle, i tady se lodě musí nést cca 20 minut, protože cesta je uzavřena. Následuje velmi hezký WW úsek s četnými stupni a úzkými průjezdy, WW III až IV.
12,5 Most D181, možný konec plavby, vodočet. Jet dál do Ú se vyplatí většinou při slabém proudění. Máte pocit, že jedete přírodním tunelem velkých stromů, WW I až II.
16,5 Most D81, ukončení plavby, krátce potom vjedete do moře (záliv de Sagone).
Porto/Aitone/Onca (SZ, Ú do moře)
Porto je strhující řeka s velkým, nepravidelným spádem. Horní úsek protéká úzkou soutěskou zvanou Gorges de Spelunca. Tato soutěska patří k největším korsickým zářitkům a rozhodně ji doporučujeme. Porto sjízdné 4 km až k mostu D124 (kemp). Lodě nutno vynést proti toku od mostu D124. Rovněž lze začít na řece Aitone (4 km/WW IV), přístup po pěšině ze silnice D84 u Zaglia před Evisou nebo přímo z Evisy. Vzhledem k zajímavosti toku se vyplatí, i když přístup k řece je náročný. Onca (Ú do Porta u mostu D124): Jezdí se posledních 800 m do Ú. Lodě se musí vynést. Obvyklý začátek u odvedení pitné vody pro vesnici Ota. Jedná se o jeden z nejvýraznějších korsických zážitků, jaké lze získat. Námaha s vynášením lodí se opravdu vyplatí. WW IV.
Fango (SZ, Ú do moře, Golfe de Galeria)
13 km/II až IV, “nádherná, nelze vynechat“
10 Most do Manso, obvyklý začátek. Skoro celý tok Fanga vede úzkými nízkými soutěskami s mnoha vodopády a stupni, které jsou všechny sjízdné, mnoho úzkých průjezdů WW III až IV.
13 Obtížný dvojitý stupeň s velkým blokem uprostřed soutěsky, nejlepší průjezd vpravo, podle vody až WW V.
15 Vodočet, vhodné 110 cm.
16 Most Chiumu, WW III.
20 Most D81, vpravo Ú Marsolino, konec soutěsky a vysloveně divokého úseku, řeka se dělí do více ramen, WW II. Při MV nutno zde ukončit.
23 Ú do moře.
Marsolino (SZ, Ú do Fango na km 20)
7,5 km/II až III+
Marsolino je tichý, příjemný potok, sledující ve většině svého toku silnici D51, která spojuje údolí Marsolina a Fanga. Kříží ji jen ve spodním toku krátce před Ú do Fanga a opouští ji nad ústím nejsilnějšího pramenného potoka. Zde je také vhodný začátek plavby. Po třetině cesty je možné počítat s přítokem Lucca, zde lze také při MV začínat.
Asco (SV, Ú do Gola na km 49)
7 km/III až IV, “krajinově překrásná, středně obtížná“. Asco je velmi zajímavá, středně zablokovaná řeka.
0 Vesnice Asco, možný začátek pro úžinu hned za Ascem (WW V).
3Začátek úseku.
6 Vodopád absolutně X, při jízdě po silnici nahoru je dobře vidět, nejlépe přenést vpravo. Obvyklý start pod vodopádem. Po klidném začátku stoupnou potíže na WW III až IV. Asco je zablokovaný tok s velkým spádem, ale vcelku malou vodní silou.
10 Most D147 na konci soutěsky, pak WW II a III a krajinově se méně vyplatí. Vhodný konec plavby. Při MV je další plavba často nemožná. Příp. lze pokračovat až 9 km k Ú do Gola, poslední 4 km WW II.
Tartagine (SV, Ú do Asco na km 17)
10 km/II až III. Spodní tok Tartagine je asi nejlehčí divoká voda Korsiky. Potok na rozjetí, vhodný i pro začátečníky.
22 Most, Piana, pomocný vodočet, začátek. Splutí lehčího spodného toku můžete začít i na Navaccia (levý přítok, začátek nad odbočkou D8 a N197 u železničního mostu, až po Ú 1,5 km WW III a IV, možnost prohlídky za silnice). Až po Ú málo obtíží, křoví.
31 Krátký zablokovaný úsek a malé stupně, až WW III.
32 Ú do Asco na km 17, zde hezký kemp, dá se dosáhnout autem.
nahoru